Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Server Status

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Upptid
Serv1 - Backy LLC
Serv10 - Australia
Serv11 - California - CP
Serv12 - Tokyo
Serv2 - Paris
Serv3 - California
Serv4 - Singapore
Serv5 - New York
Serv6 - Amsterdam
Serv7 - London
Serv8 - Frankfurt
Serv9 - California