هم اکنون مشکل شبکه وجود دارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور پایداری
Serv1 - Backy LLC
Serv10 - Australia
Serv12 - Tokyo
Serv13 - Singapore
Serv2 - Paris
Serv3 - California
Serv5 - New York
Serv6 - Amsterdam
Serv7 - London
Serv8 - Frankfurt
Serv9 - California